เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างพิมพ์เอกสาร Special Interest Brochure และ Destination Brochure ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 3 รายการ(Amazing Thailand Golf Paradise, Nakhon Ratchasima,Ko Samui) |
ชื่อเรื่อง จ้างพิมพ์เอกสาร Special Interest Brochure และ Destination Brochure ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 3 รายการ(Amazing Thailand Golf Paradise, Nakhon Ratchasima,Ko Samui)
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 16 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 15 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3186194.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย