เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างบริษัทดำเนินการด้าน Ground Arrangement สำหรับกิจกรรม The Amazing Thailand Health and Wellness Fam Trip & Trade Meet 2019 |
ชื่อเรื่อง จ้างบริษัทดำเนินการด้าน Ground Arrangement สำหรับกิจกรรม The Amazing Thailand Health and Wellness Fam Trip & Trade Meet 2019
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ดำเนินการด้าน Ground Arrangement พาคณะเอเย่นต์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม The Amazing Thailand Health and Wellness Fam Trip & Trade Meet 2019 จำนวน 4 คน สำรวจสินค้าทางด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้แก่ เชียงใหม่ กรุงเทพฯ และสมุย ในระหว่างวันที่ 27 พ.ค. -5 มิ.ย 62
วันประกาศ 18 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 17 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  0787452.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย