เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการจัดการภาคพื้นดินให้แก่คณะผู้บริหารไปร่วมงาน Fam Trip “Wow…Exotic Thailand” ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย วันที่ 18-21 พ.ค.62 |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการจัดการภาคพื้นดินให้แก่คณะผู้บริหารไปร่วมงาน Fam Trip “Wow…Exotic Thailand” ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย วันที่ 18-21 พ.ค.62
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ค่าจ้างเหมาบริการจัดการภาคพื้นดินให้แก่คณะผู้บริหารธุรกิจท่องเที่ยวจากเวียดนาม จำนวน 6 คน ไปร่วมงาน Fam Trip “Wow…Exotic Thailand” ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2562
วันประกาศ 20 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 19 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9443649.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย