เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างตกแต่ง/ก่อสร้างบูธนิทรรศการท่องเที่ยวประเทศไทยในห้างสรรพสินค้า Luxury Mall |
ชื่อเรื่อง จ้างตกแต่ง/ก่อสร้างบูธนิทรรศการท่องเที่ยวประเทศไทยในห้างสรรพสินค้า Luxury Mall
รายการ งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างตกแต่ง/ก่อสร้างบูธนิทรรศการท่องเที่ยวประเทศไทยในห้างสรรพสินค้า Luxury Mall
วันประกาศ 24 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 23 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  4960599.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย