เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างที่ปรึกษาประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยว ตลาดในประเทศ |
ชื่อเรื่อง จ้างที่ปรึกษาประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยว ตลาดในประเทศ
รายการ การจ้างที่ปรึกษา
รายละเอียด
วันประกาศ 24 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 23 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  4517176.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย