เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลและวิจัยอัตราการรับรู้ภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปี 2562 |
ชื่อเรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลและวิจัยอัตราการรับรู้ภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปี 2562
รายการ การจ้างที่ปรึกษา
รายละเอียด
วันประกาศ 28 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 27 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  4740371.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย