เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างที่ปรึกษาศึกษาทิศทางแนวโน้มการเติบโตธุรกิจการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera) |
ชื่อเรื่อง จ้างที่ปรึกษาศึกษาทิศทางแนวโน้มการเติบโตธุรกิจการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera)
รายการ การจ้างที่ปรึกษา
รายละเอียด
วันประกาศ 31 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 30 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  1441890.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย