เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | รายงานขอจ้างบริษัทออกแบบตกแต่งรถ Float ประเทศไทยงาน WorldPride Parade 2019 |
ชื่อเรื่อง รายงานขอจ้างบริษัทออกแบบตกแต่งรถ Float ประเทศไทยงาน WorldPride Parade 2019
รายการ การจ้างออกแบบ
รายละเอียด ทำหน้าที่ออกแบบตกแต่งรถ Float ประเทศไทยให้มีความโดด เด่นโดยนำเสนอความเป็นไทย สถานที่ท่องเที่ยวไทยและวัฒนธรรมไทย โดยให้ Concept อยู่ภายใต้ธีม “Diversity is Amazing” ซึ่งจะเดินพาเหรดในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างจุดสนใจและดึงดูดให้มีผู้สนใจมาร่วมสนุกในขบวนของประเทศไทย
วันประกาศ 1 มิ.ย. 2562
วันหมดอายุ 1 ก.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3094251.docx


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย