เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | รายงานขอจ้างบริษัทบริหารจัดการงานเดินพาเหรดประเทศไทยงาน WorldPride Parade 2019 |
ชื่อเรื่อง รายงานขอจ้างบริษัทบริหารจัดการงานเดินพาเหรดประเทศไทยงาน WorldPride Parade 2019
รายการ การจ้างควบคุมงาน
รายละเอียด บริหารจัดการหาสมาชิก marchers เป็นจำนวนไม่ ต่ำกว่า 200 คน เพื่อร่วมเดินในขบวนพาเหรดประเทศไทย, การจัดหาคณะกลองยาวมารวมขบวน, การทำ banner ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย, การทำ facebook lives รวมทั้งการจัดเตรียมเสบียง เช่น น้ำและ Snacks เพื่อแจกจ่ายแก่สมาชิกที่เดินทางมาร่วมเดินพาเหรดในขบวนประเทศไทย ฯลฯ เพื่อร่วมกิจกรรมงาน WorldPride Parade 2019 ซึ่ง สนย. มีความประสงค์จะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของไทย รวมทั้งกิจกรรมใหม่ๆ ที่สามารถนำไปเชื่อมโยงกับตลาด AEC ในลักษณะ Combined Destinations เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการท่องเที่ยวให้แก่กลุ่ม LGBTQ
วันประกาศ 1 มิ.ย. 2562
วันหมดอายุ 1 ก.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7483653.docx


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย