เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ประสาน รับ-ส่งเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็นด้านการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการการให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์แนวทางการจัดเก็บ และวิเคร |
ชื่อเรื่อง ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ประสาน รับ-ส่งเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็นด้านการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการการให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์แนวทางการจัดเก็บ และวิเคร
รายการ การจ้างที่ปรึกษา
รายละเอียด
วันประกาศ 6 มิ.ย. 2562
วันหมดอายุ 6 ก.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  5754913.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย