เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างออกแบบและผลิตแผนที่จังหวัดน่าน สำหรับโครงการส่งเสริมการรับรู้พื้นที่น่าน |
ชื่อเรื่อง จ้างออกแบบและผลิตแผนที่จังหวัดน่าน สำหรับโครงการส่งเสริมการรับรู้พื้นที่น่าน
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างออกแบบและผลิตแผนที่จังหวัดน่าน สำหรับโครงการส่งเสริมการรับรู้พื้นที่น่าน ขนาด 70.7x41 ซม. พิมพ์ 4/4 สี 2 ด้าน จำนวน 5,000 ฉบับ
วันประกาศ 6 มิ.ย. 2562
วันหมดอายุ 6 ก.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9135711.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย