เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดทำเวทีและตกแต่งบรรยากาศ พร้อมติดตั้งระบบแสง เสียง ในการนำเสนอ ทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท. ปี 2563 แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดทำเวทีและตกแต่งบรรยากาศ พร้อมติดตั้งระบบแสง เสียง ในการนำเสนอ ทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท. ปี 2563 แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จัดทำเวทีและตกแต่งบรรยากาศ พร้อมติดตั้งระบบแสง เสียง ในการนำเสนอ “ทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท. ปี 2563” แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
วันประกาศ 7 มิ.ย. 2562
วันหมดอายุ 7 ก.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9135982.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย