เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร ททท.ประจำปี ๒๕๖๒ |
ชื่อเรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร ททท.ประจำปี ๒๕๖๒
รายการ การจ้างที่ปรึกษา
รายละเอียด จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร ททท.ประจำปี ๒๕๖๒
วันประกาศ 7 มิ.ย. 2562
วันหมดอายุ 7 ก.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2855915.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย