เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวภายในประเทศ |
ชื่อเรื่อง ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวภายในประเทศ
รายการ การจ้างที่ปรึกษา
รายละเอียด
วันประกาศ 7 มิ.ย. 2562
วันหมดอายุ 7 ก.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2296528.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย