เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดพิมพ์เอกสาร Provincial Brochure ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 4 รายการ (Roi Et, Surat Thani, Pichit และลำปาง) |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดพิมพ์เอกสาร Provincial Brochure ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 4 รายการ (Roi Et, Surat Thani, Pichit และลำปาง)
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 7 มิ.ย. 2562
วันหมดอายุ 7 ก.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  5594634.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย