เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | การจัดกิจกรรม "ทุเรียนเลิฟเวอร์" |
ชื่อเรื่อง การจัดกิจกรรม "ทุเรียนเลิฟเวอร์"
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 7 มิ.ย. 2562
วันหมดอายุ 7 ก.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7075606.doc
  6370302.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย