เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างผลิตกระเป๋า (Tote bag) จากวัสดุไวนิลประชาสัมพันธ์ของ ททท. |
ชื่อเรื่อง จ้างผลิตกระเป๋า (Tote bag) จากวัสดุไวนิลประชาสัมพันธ์ของ ททท.
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างผลิตกระเป๋า (Tote bag) จากวัสดุไวนิลประชาสัมพันธ์ของ ททท.
วันประกาศ 7 มิ.ย. 2562
วันหมดอายุ 7 ก.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9753471.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย