เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ออกแบบและจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก ภายใต้โครงการ เที่ยวตากเก๋ไก๋ ไฉไลกว่าเดิม |
ชื่อเรื่อง ออกแบบและจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก ภายใต้โครงการ เที่ยวตากเก๋ไก๋ ไฉไลกว่าเดิม
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 10 มิ.ย. 2562
วันหมดอายุ 10 ก.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  0360750.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย