เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองรองผ่านสื่อออนไลน์ โครงการเมืองรองต้องลอง |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองรองผ่านสื่อออนไลน์ โครงการเมืองรองต้องลอง
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองรองผ่านสื่อออนไลน์ โครงการเมืองรองต้องลอง
วันประกาศ 10 มิ.ย. 2562
วันหมดอายุ 10 ก.ค. 2562
หมายเหตุ จ้างจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองรองผ่านสื่อออนไลน์ โครงการเมืองรองต้องลอง
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3639653.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย