เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | เผยแพร่โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ต่างประเทศประเภทข่าวและกีฬาที่มีชื่อเสียงสำหรับกลุ่มตลาดยุโรป |
ชื่อเรื่อง เผยแพร่โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ต่างประเทศประเภทข่าวและกีฬาที่มีชื่อเสียงสำหรับกลุ่มตลาดยุโรป
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด เผยแพร่โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ต่างประเทศประเภทข่าวและกีฬาที่มีชื่อเสียงสำหรับกลุ่มตลาดยุโรป
วันประกาศ 10 มิ.ย. 2562
วันหมดอายุ 10 ก.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  6353379.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย