เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | เช่าใช้ระบบลงทะเบียนสำหรับงานแถลงทิศทางการท่องเที่ยวปี 2563 |
ชื่อเรื่อง เช่าใช้ระบบลงทะเบียนสำหรับงานแถลงทิศทางการท่องเที่ยวปี 2563
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ขอเช่าใช้ระบบลงทะเบียน (Register Check-in) สำหรับผู้เข้าร่วมงานแถลงทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของ ททท. ประจำปี 2563
วันประกาศ 11 มิ.ย. 2562
วันหมดอายุ 11 ก.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  8393615.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย