เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดทำถุงผ้าสำหรับแจกให้ผู้เข้าร่วมงาน Thailand Golf travel Mart 2019 |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดทำถุงผ้าสำหรับแจกให้ผู้เข้าร่วมงาน Thailand Golf travel Mart 2019
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 11 มิ.ย. 2562
วันหมดอายุ 11 ก.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  0717237.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย