เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี |
ชื่อเรื่อง จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี
วันประกาศ 12 มิ.ย. 2562
วันหมดอายุ 12 ก.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  0229685.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย