เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างดำเนินโครงการปลาเด็ดเจ็ดย่านน้ำ |
ชื่อเรื่อง จ้างดำเนินโครงการปลาเด็ดเจ็ดย่านน้ำ
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 12 มิ.ย. 2562
วันหมดอายุ 12 ก.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  0327380.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย