เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ประกาศราคากลางโครงการจ้างจัดการภาคพื้นดินสำหรับกิจกรรม Swiss Agent Mega FAM Trip 2019 |
ชื่อเรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างจัดการภาคพื้นดินสำหรับกิจกรรม Swiss Agent Mega FAM Trip 2019
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 12 มิ.ย. 2562
วันหมดอายุ 12 ก.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  1137244.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย