เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างดำเนินการวางแผน ผลิต และโฆษณาประชาสัมพันธ์การแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop Culture) เพื่อสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียนปี 2562 |
ชื่อเรื่อง จ้างดำเนินการวางแผน ผลิต และโฆษณาประชาสัมพันธ์การแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop Culture) เพื่อสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียนปี 2562
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 13 มิ.ย. 2562
วันหมดอายุ 13 ก.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2096902.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย