เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาทรัพย์สินของ ททท. |
ชื่อเรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาทรัพย์สินของ ททท.
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาทรัพย์สินของ ททท.
วันประกาศ 13 มิ.ย. 2562
วันหมดอายุ 13 ก.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  6947366.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย