เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดทำบูทนิทรรศการเที่ยวไทยสวยด้วยสองมือ ภายในงานภายในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)” 2562 ระหว่างวันที่ 5-14 กรกฏาคม 2562 ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดทำบูทนิทรรศการเที่ยวไทยสวยด้วยสองมือ ภายในงานภายในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)” 2562 ระหว่างวันที่ 5-14 กรกฏาคม 2562 ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
รายการ งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างจัดทำบูทนิทรรศการเที่ยวไทยสวยด้วยสองมือ ภายในงานภายในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)” 2562 ระหว่างวันที่ 5-14 กรกฏาคม 2562 ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
วันประกาศ 25 มิ.ย. 2562
วันหมดอายุ 25 ก.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7914810.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย