เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างออกแบบ เขียนแบบ และจัดทำกราฟฟิกคูหาประเทศไทยในงาน WTM 2019 |
ชื่อเรื่อง จ้างออกแบบ เขียนแบบ และจัดทำกราฟฟิกคูหาประเทศไทยในงาน WTM 2019
รายการ การจ้างออกแบบ
รายละเอียด
วันประกาศ 1 ก.ค. 2562
วันหมดอายุ 31 ก.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  4227641.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย