เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างดำเนินการประสานงานร่วมกิจกรรม Campus Collection in Osaka 2019 |
ชื่อเรื่อง จ้างดำเนินการประสานงานร่วมกิจกรรม Campus Collection in Osaka 2019
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ราคากลางจ้างดำเนินการประสานงานร่วมกิจกรรม Campus Collection in Osaka 2019
วันประกาศ 10 ก.ค. 2562
วันหมดอายุ 9 ส.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  4221578.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย