เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ดำเนินการเช่าบริการพื้นที่ชั่วคราว เพื่อใช้เป็นบู๊ธประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในงาน Coca Cola Sazuka 8 hours Endurance Race & 8 Festival Concert ภายในงาน Sazuka Circuit |
ชื่อเรื่อง ดำเนินการเช่าบริการพื้นที่ชั่วคราว เพื่อใช้เป็นบู๊ธประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในงาน Coca Cola Sazuka 8 hours Endurance Race & 8 Festival Concert ภายในงาน Sazuka Circuit
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ราคากลางดำเนินการเช่าบริการพื้นที่ชั่วคราว เพื่อใช้เป็นบู๊ธประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในงาน Coca Cola Sazuka 8 hours Endurance Race & 8 Festival Concert ภายในงาน Sazuka Circuit
วันประกาศ 10 ก.ค. 2562
วันหมดอายุ 9 ส.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7851033.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย