เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างผลิต และเผยแพร่สื่อภาพยนตร์โฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่ได้รับรางวัล Bib Gourmand ในโครงการ The Michelin Guide Thailand |
ชื่อเรื่อง จ้างผลิต และเผยแพร่สื่อภาพยนตร์โฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่ได้รับรางวัล Bib Gourmand ในโครงการ The Michelin Guide Thailand
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างผลิต และเผยแพร่สื่อภาพยนตร์โฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่ได้รับรางวัล Bib Gourmand ในโครงการ The Michelin Guide Thailand
วันประกาศ 10 ก.ค. 2562
วันหมดอายุ 9 ส.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9227241.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย