เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านแคมเปญ Happy Shopping in Thailand |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านแคมเปญ Happy Shopping in Thailand
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด -
วันประกาศ 10 ก.ค. 2562
วันหมดอายุ 9 ส.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  6443605.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย