เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | เผยแพร่โฆษณาประเทศไทยเจาะกลุ่มตลาด Health and Wellness ผ่านสื่อนิตยสารและสื่อออนไลน์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงสำหรับกลุ่มตลาดเอเชีย |
ชื่อเรื่อง เผยแพร่โฆษณาประเทศไทยเจาะกลุ่มตลาด Health and Wellness ผ่านสื่อนิตยสารและสื่อออนไลน์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงสำหรับกลุ่มตลาดเอเชีย
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด เผยแพร่โฆษณาประเทศไทยเจาะกลุ่มตลาด Health and Wellness ผ่านสื่อนิตยสารและสื่อออนไลน์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงสำหรับกลุ่มตลาดเอเชีย
วันประกาศ 10 ก.ค. 2562
วันหมดอายุ 9 ส.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9068538.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย