เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (นุ่งสยาม สามฤดู The Look Book) โครงการ Amazing ไทยเท่ เที่ยวเท่ๆ แบบไทยๆ |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (นุ่งสยาม สามฤดู The Look Book) โครงการ Amazing ไทยเท่ เที่ยวเท่ๆ แบบไทยๆ
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ราคากลางตามไฟล์เอกสารแนบ
วันประกาศ 10 ก.ค. 2562
วันหมดอายุ 9 ส.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  6673290.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย