เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างผลิตวีดีทัศน์เผยแพร่สินค้าและบริการ Wedding and Honeymoon จ.ภูเก็ต |
ชื่อเรื่อง จ้างผลิตวีดีทัศน์เผยแพร่สินค้าและบริการ Wedding and Honeymoon จ.ภูเก็ต
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ผลิตวีดีทัศน์เผยแพร่สินค้าและบริการ Wedding and Honeymoon จ.ภูเก็ต เพื่อเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ
วันประกาศ 11 ก.ค. 2562
วันหมดอายุ 10 ส.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  5547909.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย