เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | บริหารจัดการภาคพื้นดินในพื้นที่กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา และใกล้เคียง และทัศนศึกษาในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของคณะสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กิจกรรม Thailand - Gateway to ASEAN Economic Community (AEC) |
ชื่อเรื่อง บริหารจัดการภาคพื้นดินในพื้นที่กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา และใกล้เคียง และทัศนศึกษาในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของคณะสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กิจกรรม Thailand - Gateway to ASEAN Economic Community (AEC)
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 11 ก.ค. 2562
วันหมดอายุ 10 ส.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  5606619.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย