เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างประชาสัมพันธ์เส้นทางกาแฟในจังหวัดน่านและการจัดกิจกรรมโครงการวิถีชุมชนคนปลูกกาแฟน่าน Coffee From the Village ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ |
ชื่อเรื่อง จ้างประชาสัมพันธ์เส้นทางกาแฟในจังหวัดน่านและการจัดกิจกรรมโครงการวิถีชุมชนคนปลูกกาแฟน่าน Coffee From the Village ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ดำเนินการจ้างประชาสัมพันธ์เส้นทางกาแฟในจังหวัดน่านและการจัดกิจกรรมโครงการวิถีชุมชนคนปลูกกาแฟน่าน Coffee From the Village ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์
วันประกาศ 11 ก.ค. 2562
วันหมดอายุ 10 ส.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  1266938.pdf
  0715696.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย