เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนผ้าทอเมืองน่าน และกิจกรรมในโครงการเส้นสายลายผ้า มนต์เสน่ห์แห่งน่านนคร ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ |
ชื่อเรื่อง จ้างประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนผ้าทอเมืองน่าน และกิจกรรมในโครงการเส้นสายลายผ้า มนต์เสน่ห์แห่งน่านนคร ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ดำเนินการจ้างประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนผ้าทอเมืองน่าน และกิจกรรมในโครงการเส้นสายลายผ้า มนต์เสน่ห์แห่งน่านนคร ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์
วันประกาศ 11 ก.ค. 2562
วันหมดอายุ 10 ส.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  4689108.pdf
  2761473.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย