เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการผลิตวีดีทัศน์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการผลิตวีดีทัศน์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 12 ก.ค. 2562
วันหมดอายุ 11 ส.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  4746761.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย