เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการจัดนำสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์กิจกรรม Amazing Phuket Golf #ตีกอล์ฟภูเก็ตไม่แพงอย่างที่คิด |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการจัดนำสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์กิจกรรม Amazing Phuket Golf #ตีกอล์ฟภูเก็ตไม่แพงอย่างที่คิด
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเหมาบริการจัดนำสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์กิจกรรม Amazing Phuket Golf #ตีกอล์ฟภูเก็ตไม่แพงอย่างที่คิด
วันประกาศ 12 ก.ค. 2562
วันหมดอายุ 11 ส.ค. 2562
หมายเหตุ จ้างเหมาบริษัทในการนำสื่อมวลชนจากส่วนกลางทั้ง Online และ Offline จำนวน 10 ราย มาประชาสัมพันธ์กิจกรรม “Amazing Phuket Golf 2019 #ตีกอล์ฟภูเก็ตไม่แพงอย่างที่คิด” รวมทั้งสำรวจสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  6478716.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย