เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการจัดทำ ตกแต่งบูธ สถานที่จัดงานและจัดกิจกรรมในงานแถลงข่าว Family Friendly Destination สำหรับกลุ่มรอบครัว ณ ห้าง Joy City นครคุนหมิง ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการจัดทำ ตกแต่งบูธ สถานที่จัดงานและจัดกิจกรรมในงานแถลงข่าว Family Friendly Destination สำหรับกลุ่มรอบครัว ณ ห้าง Joy City นครคุนหมิง ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเหมาบริการจัดทำ ตกแต่งบูธ สถานที่จัดงานและจัดกิจกรรมในงานแถลงข่าว Family Friendly Destination สำหรับกลุ่มรอบครัว ณ ห้าง Joy City นครคุนหมิง ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562
วันประกาศ 7 ส.ค. 2562
วันหมดอายุ 6 ก.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  6916448.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย