เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการจัดการเดินทางในประเทศไทยกิจกรรม Exclusive FAM Trip ร่วมกับ Guangxi TV. And Radio ไปสำรวจสินค้าและบริการท่องเที่ยวประเทศไทย เส้นทาง กรุงเทพ-พัทยา ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการจัดการเดินทางในประเทศไทยกิจกรรม Exclusive FAM Trip ร่วมกับ Guangxi TV. And Radio ไปสำรวจสินค้าและบริการท่องเที่ยวประเทศไทย เส้นทาง กรุงเทพ-พัทยา ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเหมาบริการจัดการเดินทางในประเทศไทยกิจกรรม Exclusive FAM Trip ร่วมกับ Guangxi TV. And Radio ไปสำรวจสินค้าและบริการท่องเที่ยวประเทศไทย เส้นทาง กรุงเทพ-พัทยา ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562
วันประกาศ 7 ส.ค. 2562
วันหมดอายุ 6 ก.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  8927723.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย