เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | การจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายวันธรรมดาน่าเที่ยว ประจำปี 2562 |
ชื่อเรื่อง การจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายวันธรรมดาน่าเที่ยว ประจำปี 2562
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 7 ส.ค. 2562
วันหมดอายุ 6 ก.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  0740205.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย