เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเผยเเพร่ Amazing Thailand ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ประเภท Inflight Magazine |
ชื่อเรื่อง จ้างเผยเเพร่ Amazing Thailand ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ประเภท Inflight Magazine
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเผยเเพร่ Amazing Thailand ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ประเภท Inflight Magazine
วันประกาศ 8 ส.ค. 2562
วันหมดอายุ 7 ก.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  8305888.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย