เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างดำเนินโครงการน้ำใจรณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว |
ชื่อเรื่อง จ้างดำเนินโครงการน้ำใจรณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 8 ส.ค. 2562
วันหมดอายุ 7 ก.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2521786.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย