เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | โครงการแก้ไขฐานข้อมูลระบบสารสนเทศบัญชีและงบประมาณ ระยะที่ 2 และระบบบัญชีการเงินสำนักงานสาขา |
ชื่อเรื่อง โครงการแก้ไขฐานข้อมูลระบบสารสนเทศบัญชีและงบประมาณ ระยะที่ 2 และระบบบัญชีการเงินสำนักงานสาขา
รายการ การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
รายละเอียด ราคากลาง
วันประกาศ 8 ส.ค. 2562
วันหมดอายุ 7 ก.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  6227870.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย