เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้าง เหมาดำเนินการจัดกิจกรรม Travel Blogger Challenge 2019 ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2562 ณ พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ |
ชื่อเรื่อง จ้าง เหมาดำเนินการจัดกิจกรรม Travel Blogger Challenge 2019 ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2562 ณ พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 9 ส.ค. 2562
วันหมดอายุ 8 ก.ย. 2562
หมายเหตุ จ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรม Travel Blogger Challenge 2019 ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2562 พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ช่วง Low season ภายใต้กลยุทธ์กระจายพื้นที่และช่วงเวลาในการท่องเที่ยว โครงการส่งเสริมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  4186392.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย