เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำสำนักงานสตูล |
ชื่อเรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำสำนักงานสตูล
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 7 รายการ ได้แก่ - เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง - โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง - ตู้เย็น 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง - คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ พร้อมซอฟต์แวร์ จำนวน 4 เครื่อง - เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1kVA จำนวน 4 เครื่อง
วันประกาศ 10 ส.ค. 2562
วันหมดอายุ 9 ก.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9609779.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย