เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างดำเนินการจัดพิมพ์ (Reprint)เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ของ สอก. ชุด “Chiang Mai” (ฉบับภาษาญี่ปุ่น) |
ชื่อเรื่อง จ้างดำเนินการจัดพิมพ์ (Reprint)เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ของ สอก. ชุด “Chiang Mai” (ฉบับภาษาญี่ปุ่น)
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ราคากลาง จ้างดำเนินการจัดพิมพ์ (Reprint)เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ของ สอก. ชุด “Chiang Mai” (ฉบับภาษาญี่ปุ่น)
วันประกาศ 12 ส.ค. 2562
วันหมดอายุ 11 ก.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  0278278.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย